archtop
acousticbass
acousticbass
acousticbass
Akustikbassgitarre "Bertha" 6 saitig bundlos 2017

Archtop Bass

"Fred"

Akustikbassgitarre "Bertha" 6 saitig
Akustikbassgitarre "Bertha"
Akustikbassgitarre